yay

yay
1.
is. İlin, yazla payız arasında olan ən isti fəsli. Yayın isti günləri. Yay günləri. Yay meyvələri. Yay tətili. Yay istirahəti. – Hamı bunu bilir ki, yay fəsli üç ay məktəblər bağlıdır. C. M.. Bu il yay tətili münasibəti ilə . . vətənə gəlmiş dayım mənimlə görüşdükdə anama dedi: – Bunun da oxumaq zamanı çatmış. S. S. A.. Nə gözəldir dolaşmaq isti yay fəsilləri; Bu sərin sahilləri. M. Müş.. Yaydan-yaya – hər ilin yayında, hər dəfə yayda.
2.
is.
1. Ox atmaq üçün yarımdairə şəklində əyilib ucları tarım iplə birləşdirilmiş ibtidai silah. Dəmirçioğlu yayı çiynindən aşırdı, oxları bir-bir çilləyə-kamana mindirib yerindən tərpənəni vurub yerə saldı. «Koroğlu». Şah oxluqdan bir ox alıb yaya qoyur. A. Ş.. Yaya dönmək məc. – düz, şaquli vəziyyətini itirmək, əyilmək. Qaşların əyrisin yad eylədikcə; Qamətim əyilib, yaya dönmüşəm. M. P. V..
2. Spiral şəklində burulmuş məftil. Polad yay. Saatın yayı. Çaxmağın yayı sınıb. // Hərəkət zamanı təkan və sarsıntının təsirini azaltmaqdan ötrü avtomobil, vaqon və s. minik vasitələrinin, banla ox arasında olan, birbirinə pərçim edilmiş, adətən bir neçə qat uzun elastik polad lövhələrindən ibarət hissəsi. Araba yayı. Vaqonun yayları.
3. məc. Klassik şeirdə: gözəlin qaşına işarə. Can alar qaşı, tökər kirpiyi qan; Mərhəba, ol oxa, ol yayə baxın! H. x.. Ləb qönçə, diş inci, yanağı lalə; Çəkilib qaşların yay, Sarıköynək! A. Ə..
◊ Ox atıb yayını gizlətmək – fikrini tamamilə deməmək, eyhamla, işarə ilə kifayətlənmək. Ox atıb gizləmə dalında yayı. M. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • yay — [yā] adv. 1. YEA (adv. 1) 2. Informal this; so: often with a gesture indicating size [yay big, yay high] n …   Universalium

  • yay — [yā] adv. 1. YEA (adv. 1) 2. Informal this; so: often with a gesture indicating size [yay big, yay high] n. YEA interj. YEA (interj. 2) …   English World dictionary

  • yay — this, as in yay big this big, 1950s, perhaps from yea yes in its sense of even, truly, verily. a sort of demonstrative adverb used with adjectives of size, height, extent, etc., and often accompanied by a hand gesture indicating size [DAS] …   Etymology dictionary

  • Yay — may refer to: *A word spoken when cheering. *Street slang for cocaine. [ [http://www.uic.edu/orgs/kbc/hiphop/slang.htm Slang ] ] [http://www.fadaa.org/services/resource center/coalitions/exchange/pdf/coalitionJun2007.pdf] ee also*BooReferences …   Wikipedia

  • yay — is. 1) Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk 2) Farklı amaçlarla çeşitli biçimlerde yapılan esnek parça Araba yayı. Kilidin yayı. Kanepenin yayı. 3) Zemberek 4) Hallacın pamuk veya yünü atmak için tokmak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yay — 1. interjection /jeɪ/ a) yes Yay! I have finally finished my work! b) An expression of happiness Syn: hooray 2. adverb /jeɪ/ …   Wiktionary

  • yay — I Australian Slang 1. exclamation of glee; 2. (accompanied by a hand gesture to indicate size) this; so: She s a little girl, only about yea high II Canadian Slang [yeh] Words used to describe distance or size Yay big, yay wide …   English dialects glossary

  • yay — [jeɪ] (also yea) adverb N. Amer. informal 1》 (with measurements) so; to this extent: I knew him when he was yay big. 2》 to a considerable degree; much. Origin 1960s: prob. a var. of yea …   English new terms dictionary

  • yay — [[t]yeɪ[/t]] inf 1) sts hurrah 2) sts so; to this extent: I knew you when you were yay high[/ex] • Etymology: 1960–65; prob. alter. of yea …   From formal English to slang

  • yay-ox — bax ox yay …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”